Auteurs

Jeugdbescherming

200 producten gevonden.
Spelenderwijs het probleem ontrafelen

Spelenderwijs het probleem ontrafelen

Mishandeling, misbruik, verwaarlozing, agressie in de wijk, vechtrelaties, pestproblemen en uithuisplaatsing. Het is slechts een kleine greep uit de problemen waar Ellen HollinkWolda mee te maken kreeg als...
Meer info
Gratis
Dagvaarding stoppen meldbrief procedure

Dagvaarding stoppen meldbrief procedure

Reinier Feiner

Dagvaarding van de Nederlandse staat in kort geding op 6 maart 2024  inz KERN VAN DE ZAAK 1. Meldbriefprocedure. De meldbriefprocedure maakt mogelijk dat uithuisplaatsingen van kinderen...
Meer info
Gratis
Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Dr. Joost Huijer Adriana van Dooijeweert Myriam Lückers

Advies van de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Doel en aanleiding van het onderzoek Hoe kan de rechtsbescherming van kinderen en...
Meer info
Gratis
Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Advies van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Dit advies is opgesteld in opdracht van de Minister voor Rechtsbescherming, de...
Meer info
Gratis
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2023

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2023

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2023   Inleiding Rijk en gemeenten hebben ieder een verantwoordelijkheid voor hulp aan jongeren; gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor...
Meer info
Gratis
Georganiseerde onmacht: Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming

Georganiseerde onmacht: Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming

In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming overgeheveld naar gemeenten. Hiermee zouden de totale uitgaven aan jeugdzorg dalen, de wachttijden korter worden en de administratieve last...
Meer info
Gratis
Recht doen aan kinderen en ouders

Recht doen aan kinderen en ouders

Ouders voelen zich onvoldoende gehoord in familie- en jeugdrechtszaken, mede door de grote problemen in de jeugdzorg. Om kinderen en ouders in die ingewikkelde omstandigheden voldoende rechtsbescherming te...
Meer info
Gratis
Inzicht in uithuisplaatsingen in Nederland en de rest van Europa

Inzicht in uithuisplaatsingen in Nederland en de rest van Europa

Wat laten de data uit het EU DataCare-project wel en niet zien? De discussie over het aantal kinderen dat in Nederland uit huis wordt geplaatst, speelt al jaren, maar is mede door de...
Meer info
Gratis
Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermings-maatregelen

Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermings-maatregelen

De doelen van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen worden maar heel beperkt gerealiseerd. Dat komt door tekortkomingen in de wet zelf, maar het ligt voor een belangrijk deel ook aan de context van...
Meer info
Gratis
Onderzoek benodigde tijd per gezin voor de jeugdbescherming

Onderzoek benodigde tijd per gezin voor de jeugdbescherming

Maarten Batterink Wouter Jongebreur Annemarijn Onstenk

Al langere tijd is de ervaring en het gevoel bij jeugdbeschermers dat de uitvoering van een jeugdbeschermingstraject (conform de gestelde kwaliteitseisen) meer inspanning vraagt dan voorheen en dan beschikbaar...
Meer info
Gratis