Auteurs

Lezen en leesbevordering

30 producten gevonden.
25 werkvormen leesbevordering - voor het voortgezet onderwijs

25 werkvormen leesbevordering - voor het voortgezet onderwijs

Het doel van deze werkvormen is het bevorderen van de leescultuur in de klas. Alle werkvormen zijn geschikt voor het vmbo, waarbij de docent of leesconsulent deze naar eigen inzicht kan aanpassen voor de...
Meer info
Gratis
Motivatie/leesplezier bij leerlingen met ASS

Motivatie/leesplezier bij leerlingen met ASS

Marjolein Derks-Janssen

Het praktijkgericht onderzoek ‘Als je kan… Pak me dan!’ richt zich op passende interventies die leerkrachten kunnen inzetten ter bevordering van leesmotivatie en leesinteresse bij leerlingen...
Meer info
3,90
Onderdeel van WTA 2020-2
Een eye-trackstudie 'vragen lezen' onder vwo 4-leerlingen

Een eye-trackstudie 'vragen lezen' onder vwo 4-leerlingen

In leeslessen Nederlands in het secundair onderwijs wordt vaak de tekst met vragen gebruikt om leerlingen te toetsen en trainen in tekstbegrip. Daarbij is de gedachte doorgaans: wie goed vooraf leest, maakt de...
Meer info
Gratis
De doorgaande leeslijn : de leesontwikkeling van 0 tot 20 jaar

De doorgaande leeslijn : de leesontwikkeling van 0 tot 20 jaar

Vijftien jaar na het verschijnen van De doorgaande leeslijn (2005) brengt Stichting Lezen een geactualiseerde versie uit. Het voorliggende rapport beschrijft op basis van recente wetenschappelijke...
Meer info
Gratis
Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

In 2015 is op initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS gestart met het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018, om een extra impuls te geven aan het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. Het...
Meer info
Gratis
Lezen loont

Lezen loont

De waarde van lezen Naarmate een bevolking meer leest, is het aantoonbaar beter gesteld met de volksgezondheid en de vitaliteit van het cultureel-maatschappelijk leven. Lezen is in wezen een sociale...
Meer info
Gratis
Samen lezen, zelf doen

Samen lezen, zelf doen

Jessica Crezee Tessa van Velzen

Positieve ervaringen met voorlezen stimuleren het (voor)leesplezier en het leesgedrag van kinderen. Als volwassene heb je hierin een voorbeeldfunctie. Wat kun jij doen om kinderen het plezier in lezen te laten...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 3 2018
Prentenboeken: de basis van de 21ste-eeuwse vaardigheden

Prentenboeken: de basis van de 21ste-eeuwse vaardigheden

Jessica Crezee

Met voorlezen stimuleer je de taalontwikkeling, dat is welbekend. Maar weet je dat (prenten)boeken zo veel meer te bieden hebben? Door regelmatig voor te lezen, kinderen zelf te laten kijken en lezen en bewust...
Meer info
2,95
Onderdeel van KIDDO 2 2018
Is de cloze-toets een betrouwbare en valide maat voor begrijpend lezen?

Is de cloze-toets een betrouwbare en valide maat voor begrijpend lezen?

Samenvatting: De cloze-toets (een toets waarbij kinderen gaten in de tekst moeten opvullen) is een korte leestoets die gebruikt wordt om begrijpend lezen te meten. Maar over de kwaliteit van de cloze-toets...
Meer info
Gratis
KIDDO 6 2016 Voorleesspecial

KIDDO 6 2016 Voorleesspecial

10 KIDDO-Voorleesdossier: Leesplezier vanaf de wieg!: In november is er opnieuw de Vlaamse Voorleesweek, de jaarlijkse campagne van Iedereen Leest. En in januari zijn er weer de Nederlandse Nationale...
Meer info
6,95
Onderdeel van KIDDO 6 2016