Auteurs

27 producten gevonden.
Onderweg naar 1832. Een groepsbiografie uit de Groningse school.

Onderweg naar 1832. Een groepsbiografie uit de Groningse school.

Wouter Pols

Binnen de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs is het jaar 1806 cruciaal. In dat jaar wordt voor het eerst een nationale onderwijswet van kracht. De wet maakt een onderscheid tussen openbaar en bijzonder...
Meer info
Gratis
Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap. Over de relatie tussen onderzoeken en handelen in het onderwijs.

Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap. Over de relatie tussen onderzoeken en handelen in het onderwijs.

Wouter Pols

Onderwijs is geen ding, ook geen organisme, maar een culturele activiteit. Dingen en organismen kan men op hun werking onderzoeken; de vraag is nu of dat ook het geval is met culturele activiteiten. Kun je...
Meer info
Gratis
Christiane Thompson. Allgemeine Erziehungswissenschaft. Eine Einführung

Christiane Thompson. Allgemeine Erziehungswissenschaft. Eine Einführung

Wouter Pols

De opvoedings- en onderwijswetenschappen hebben net als de geneeskunde en de rechtswetenschappen een praktijk als object van studie. Daarin onderscheiden ze zich van veel andere wetenschappen, bijvoorbeeld van...
Meer info
Gratis
Jan Bransen. Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs

Jan Bransen. Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs

Wouter Pols

Jan Bransens Gevormd of misvormd? is een prikkelend boek. Dat is het niet alleen door zijn inhoud, maar ook door de vorm. Bransen is in Nijmegen hoogleraar in de filosofie van de gedragswetenschappen.
Meer info
Gratis
Praktijk - ‘Vrienden maken’

Praktijk - ‘Vrienden maken’

Wouter Pols

De Maakmanifestatie van Het Nationale Theater hielp de deelnemende basisschoolkinderen hun kinderrol los te laten. Een leerzame ervaring

Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 109 - 2019
Pedagogische ervaringen van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs

Pedagogische ervaringen van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs

Wouter Pols

‘De wetenschap manipuleert de dingen en ziet ervan af hen te bewonen.’ Met deze zin begint de Franse fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty zijn Oog en geest (1996, p. 15). Wetenschappers, zo...
Meer info
Gratis
De vraag naar het subject

De vraag naar het subject

Wouter Pols Simon Verwer

Frankrijk heeft een lange pedagogische traditie. Rousseau schreef – in het midden van de achttiende eeuw – er zijn Emile, waarin hij de door de natuur voorgeschreven ontwikkeling als leidraad...
Meer info
Gratis
Een pedagogisch perspectief

Een pedagogisch perspectief

Wouter Pols Jan Masschelein

Dit themanummer van Pedagogiek is gewijd aan wat we ‘het pedagogisch perspectief’ noemen. Is dat niet vreemd voor een tijdschrift dat Pedagogiek heet en zegt een wetenschappelijk...
Meer info
Gratis
De pedagogiek herontdekt

De pedagogiek herontdekt

Joop Berding Wouter Pols

Dit hoofdstuk bevat een pleidooi voor een bepaalde opvatting van pedago­ giek, namelijk een denken van en voor de praktijk, op basis van richting­ gevende idealen en dragende concepten. We laten in een...
Meer info
3,95
Dialogisch onderwijs als talentherkenning

Dialogisch onderwijs als talentherkenning

Wouter Pols

Dit hoofdstuk doet verslag van een onderzoek dat het Kenniscentrum Talent­ ontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam in 2011­2012 deed naar dialo­ gisch onderwijs en talentherkenning. Het beschrijft...
Meer info
3,95