Auteurs

24 producten gevonden.
Lachen en huilen in ontwikkeling

Lachen en huilen in ontwikkeling

Willem Koops Dr. Bas Levering Madelon Pieper Micha de Winter

In de enorme variëteit aan menselijke gedragingen nemen lachen en huilen een bijzondere plaats in. Het is zelfs de vraag of ze niet beter als non-gedragingen kunnen worden gezien, omdat mensen juist lachen...
Meer info
9,95
Kijk op karakter

Kijk op karakter

Willem Koops Maria Splinter

Wie ben ik? Met de groeiende behoefte aan zelfkennis neemt de belangstelling voor psychologie en persoonlijkheid een hoge vlucht. Persoonlijkheidstests, assessments en enneagrammen zijn populairder dan ooit,...
Meer info
7,90
Het kind als spiegel van de beschaving (Gehele uitgave)

Het kind als spiegel van de beschaving (Gehele uitgave)

Dr. Martine F. Delfos Paul van Geert Willem Koops Dr. Bas Levering Frans van Poppel Paul Schnabel Micha de Winter

Dit bijzondere boek gaat over kinderen vanuit een groot scala van gezichtspunten. Over het kind als uitkomst van de evolutie, als product van de eigen hersenen, over het kind als soldaat, over het kind zoals...
Meer info
12,95
Opvoeding zaak van de overheid - Rouvoet & universitaire pedagogiek

Opvoeding zaak van de overheid - Rouvoet & universitaire pedagogiek

Willem Koops

In de artikelenserie over de vraag in hoeverre de overheid zich met opvoeding mag en moet bemoeien deze keer een bijdrage van de nieuwe Utrechtse Universiteitshoogleraar Willem Koops. In zijn kritiek heeft...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 39 - 2007
Over kinderen en seks

Over kinderen en seks

Willem Koops Dr. Bas Levering Madelon Pieper Micha de Winter Dr. Martine F. Delfos Channah Zwiep

In het eerste hoofdstuk beschrijft Koops hoezeer in de ontwikkelingspsychologie de seksuele ontwikkeling als thema goeddeels ontbreekt. Wie de oorzaken van dit ver- schijnsel wil weten moet naar zijn inzicht...
Meer info
9,90
Over de auteurs

Over de auteurs

Over de auteurs

Decades of childhood

Decades of childhood

Dr. Bas Levering

Bij wijze van afsluiting Aan films waarin angstaanjagend kroost ten tonele wordt gevoerd bestaat dus geen gebrek. Opvallend is, dat jongens meer als monstrueus en demonisch worden afgeschilderd dan meisjes.
Demonische kinderen

Demonische kinderen

Jojada Verrips

In vertellingen, sprookjes, romans en films worden kinderen vaak voorgesteld als onschuldige en onbedorven wezens, die op goede voet staan met mensen en vooral dieren – van dolfijnen tot mieren – in...
Kind en oorlog

Kind en oorlog

Prof. dr. Lennart Vriens

Een debat tussen visies In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er in de Nederlandse pedagogiek een discussie gevoerd over de vraag of het goed was om kinderen te confronteren met de problematiek van...
Islam en opvoeding

Islam en opvoeding

Lotty Eldering

In Nederland wonen momenteel ruim 900 000 moslims, dat is bijna zes procent van de totale bevolking. De meeste moslims zijn afkomstig uit Turkije en Marokko. Daarnaast wonen er ruim 30 000 Surinaamse moslims in...