Auteurs

7 producten gevonden.
Het beslissende boek: Führen oder Wachsenlassen

Het beslissende boek: Führen oder Wachsenlassen

Wilna Meijer

Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. er zijn boeken die een inzicht aandragen...
Meer info
2,90
Onderdeel van PIP 82 - 2014
Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Wilna Meijer

In het vorige artikel hebben we kennisgemaakt met Vivian Gussin Paley’s aanpak van het dicteren en dramatiseren van verhalen in peuter- en kleutergroepen. Paley stelt, verwijzend...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 56 - 2010
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Wilna Meijer

In het vorige artikel (zie PIP 54, p.32-36), zagen we dat Vivian Gussin Paley ‘curiosity’ en interesse in wat jonge kinderen in hun vrije spel bezig houdt, als de spil van het werk in...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 55 - 2010
Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Wilna Meijer

De afkorting VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is aan de orde van de dag. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s in peuterspeelzalen of...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 54 - 2010
De kleutertoets en de ratrace

De kleutertoets en de ratrace

Wilna Meijer

Afgelopen maart ging het maandelijkse Dwarsdiepdebat in Groningen over ‘de kleutertoets’. Over deze toets is al heel wat af gediscussieerd. Wilna Meijer sprak bij deze bijeenkomst een column uit,...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 19 - 2004
Met alle geweld de tv uit

Met alle geweld de tv uit

Wilna Meijer

Wilna Meijer, docent Algemene Pedagogiek op de Rijksuniversiteit Groningen, neemt in dit artikel de argumenten onder de loep die worden gebruikt in het publieke debat over ‘geweld op tv’ en...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 15 - 2003
De pedagogische preventiebrigade

De pedagogische preventiebrigade

Wilna Meijer

De ontwikkeling van de voorschoolse kinderopvang tot een heuse professie vraagt om een eigen pedagogiek. Wilna Meijer waarschuwt voor de benadering waarbij kinderen vanaf de geboorte worden bekeken op...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 2 - 2001