Auteurs

20 producten gevonden.
Ervaringen van (groot)ouders - ‘Dag oma!’

Ervaringen van (groot)ouders - ‘Dag oma!’

Hanneke Miley

Hanneke Miley past al jaren wekelijks op haar kleinkinderen. ‘De ouders hebben de verantwoordelijkheid voor het grootbrengen van hun kind en delegeren die zorg aan jou. De verandering van positie dwingt...
Meer info
3,90
Eindeloos ouderschap

Eindeloos ouderschap

Hanneke Miley

In 2014 verscheen het boek Eindeloos ouderschap. Zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op van Herman Vuijsje en Anneke Groen. Een titel die nieuwsgierig maakt, een ondertitel die de wenkbrauwen doet fronsen.
Meer info
3,90
Thema:  Metapositie: ontregelende emoties - Inleiding op het thema

Thema: Metapositie: ontregelende emoties - Inleiding op het thema

Margreth Hoek Hanneke Miley

Kinderen grootbrengen roept een scala aan emoties op bij ouders. In het contact met hun kind kunnen zij positieve emoties ervaren zoals: blijdschap, liefde, gelukkig zijn... Maar ouders worden ook...
Meer info
3,90
Thema - Hoe comfortabel is de metapositie? Inleiding op het thema

Thema - Hoe comfortabel is de metapositie? Inleiding op het thema

Margreth Hoek Hanneke Miley

Een beetje afstand nemen van een complexe situatie, betekent vaak dat je meer overzicht krijgt en andere dingen gaan opvallen. Je kijkt vanuit een ander perspectief naar de situatie, krijgt meer inzicht en komt...
Meer info
3,90
Thema - It takes a village - Een verkenning van solidariteit met ouders

Thema - It takes a village - Een verkenning van solidariteit met ouders

Margreth Hoek Hanneke Miley Pieter Remmerswaal

Inleiding op het thema 'It takes a village to raise a child.' Hillary Clinton maakte dit Afrikaanse gezegde midden jaren negentig wereldberoemd. Zij plaatste een samenleving - waar het hele dorp...
Meer info
3,90
De complexiteit van solidariteit

De complexiteit van solidariteit

Margreth Hoek Hanneke Miley

Een solidaire gemeenschap is belangrijk voor ouders en voor het opgroeien van hun kinderen. Maar wat is een solidaire gemeenschap? Solidair met wie en op welke manier? De redactie heeft een verkennende...
Meer info
3,90
Thema: Taakverdeling – meer dan op een lijn zitten! - Inleiding op het thema

Thema: Taakverdeling – meer dan op een lijn zitten! - Inleiding op het thema

Margreth Hoek Hanneke Miley Pieter Remmerswaal

Het vorige thema van dit tijdschrift behandelde de buff erwerking van het informele netwerk. Het netwerk, formeel en informeel, speelt een belangrijke rol bij taakverdeling rond ouderschap. Ditmaal focussen we...
Meer info
3,90
Taakverdeling: méér dan verdeling van taken

Taakverdeling: méér dan verdeling van taken

Hanneke Miley

Taakverdeling, het lijkt zo eenvoudig. Je inventariseert de taken, die gedaan moeten worden, je kijkt naar de beschikbare tijd en je verdeelt ze zo 'eerlijk' mogelijk. In het ideale geval nemen ouders ook nog...
Meer info
3,90
Thema: Het informele netwerk: een omstandigheid of een buffer? - Inleiding op het thema

Thema: Het informele netwerk: een omstandigheid of een buffer? - Inleiding op het thema

Margreth Hoek Hanneke Miley Pieter Remmerswaal

Bij het grootbrengen van kinderen is de blik vaak alleen gericht op opvoedvaardighe-den van ouders. Het bufferschema van Alice van der Pas dwingt om breder te kijken. Zij wijst onder meer op het belang van de...
Meer info
3,90
Taakverdeling in de opvoed- en ouderpraktijk – casus Sanne

Taakverdeling in de opvoed- en ouderpraktijk – casus Sanne

Hanneke Miley Pieter Remmerswaal

De auteurs beschrijven een casus die model staat voor meerdere zaken waaraan zij beide in hun semiresidentiële praktijk als ouderbegeleider bijdragen leverden. In deze casus gaat het om de beperkt cognitief...
Meer info
3,90