Auteurs

3220 producten gevonden.
De middenschool: over een ideaal van een icoon

De middenschool: over een ideaal van een icoon

Hilda Amsing

Idealen geven richting en betekenis aan iemands leven, zo stelt Doret de Ruyter. Dit gaat zeker op voor prof. Leon van Gelder (1913-1981), een van de grondleggers van de onderwijskunde en wel een voorman van de...
Autonomie door betrokkenheid

Autonomie door betrokkenheid

Doret de Ruyter

Het is kenmerkend voor mensen om te streven naar geluk. Vraag een willekeurige voorbijganger wat zij het liefst zou willen bereiken in het leven dan zal het antwoord in vrijwel alle gevallen zijn dat zij een...
Voorwoord

Voorwoord

Dirk Leyder Bruno Vanobbergen Nancy Vansieleghem

Op 10 mei 2003 maakten de deelnemers van de 11de pedagogendag omstreeks 10 uur hun opwachting aan het Gentse Pand. Zowel wijsgerige en historische pedagogen als onderwijskundigen, orthopedagogen en sociaal...
Schoolmannen en Cinderella’s

Schoolmannen en Cinderella’s

Mineke van Essen

Leerkracht zijn in vooroorlogs Nederland, dat kan met recht een “persoonlijke aangelegenheid” worden genoemd – althans wie de verbeelding wil geloven. Ik laat dat zien aan de hand van...
Persoon en opvoeding

Persoon en opvoeding

Gert Jan Vreeke

De vraag die centraal staat op deze pedagogendag is of opvoeding nog wel een persoonlijke aangelegenheid is. In de overwegingen die tot deze vraag hebben geleid wordt enerzijds geconstateerd dat pedagogen geen...
Memoriseren in het (islamitisch) onderwijs in 20e eeuws Marokko

Memoriseren in het (islamitisch) onderwijs in 20e eeuws Marokko

Wilna A.J. Meijer

Mijn onderzoek naar islamitische en westerse pedagogische perspectieven op algemeen onderwijs bracht herhaalde keren de dichotomie van ‘islam versus het westen’ aan het licht die ook uit het...
Joods buitengewoon onderwijs, 1919-1943

Joods buitengewoon onderwijs, 1919-1943

Marjoke Rietveld-van Wingerden Marycke Roelink

Op het gebied van het onderwijs heeft de eerste helft van de twintigste eeuw een interessante ontwikkeling laten zien. Ten eerste door de uitbouw en differentiatie van het buitengewoon onderwijs, nu speciaal...
Ironie en pedagogiek

Ironie en pedagogiek

Roel van Goor

In de hedendaagse wijsgerige pedagogiek voltrekt zich een beweging waarbinnen afstand wordt genomen van de traditionele rechtvaardiging van concrete pedagogische oordelen aan de hand van algemenere beweringen.
Hoe denkt de samenleving bij het begin van de 21ste eeuw over de opvoedende rol van de leerkracht?

Hoe denkt de samenleving bij het begin van de 21ste eeuw over de opvoedende rol van de leerkracht?

Antonia Aelterman Isabel Rots

In de samenleving en in het onderwijs zelf is het debat over de aard en de positie van het lerarenberoep de laatste jaren zeer uitvoerig gevoerd. De discussie omtrent de professionalisering van leraren wordt...
Het pedagogisch engagement in het welzijnswerk: tussen zorg en verantwoordelijkheid

Het pedagogisch engagement in het welzijnswerk: tussen zorg en verantwoordelijkheid

Maria de Bie Rudi Roose

In de ontwikkeling van het welzijnswerk zijn behoefte en doelbepaling conceptueel op elkaar betrokken: de behoefte aan welzijnsinterventies wordt traditioneel afgemeten aan de afstand tussen de feitelijke...