Auteurs

858 producten gevonden.
Ouderschapsgroei van beginnende ouders - Van besef van verantwoordelijk-zijn tot 'goede ouder'-ervaring

Ouderschapsgroei van beginnende ouders - Van besef van verantwoordelijk-zijn tot 'goede ouder'-ervaring

Margreth Hoek

Samenvatting Dit essay beschrijft ouderschapsgroei van beginnende moeders na de geboorte van hun eerste kind en koppelt dit aan het buffermodel van Alice van der Pas. Moeders voelen zich onthand, willen het...
Meer info
3,90
Het nut van ouderschapstheorie -en de valkuilen

Het nut van ouderschapstheorie -en de valkuilen

Alice van der Pas

Ouderschapstheorie gaat over gewone dingen. Iedereen kan het snappen. Zelfs ouders. Zeker ouders - stelt de auteur - want ouderschapstheorie gaat over hun werkelijkheid. De theorie is dus niet ingewikkeld,...
Meer info
3,90
Ouderschapstheorie in de praktijk van Social Work

Ouderschapstheorie in de praktijk van Social Work

Ineke Huibregtsen

De auteur licht toe hoe ouderschapstheorie toegepast kan worden in de praktijk van de maatschappelijk werker, de manager en de instelling. Aan de hand van ervaringen in de praktijk worden enkele kernbegrippen...
Meer info
3,90
Hoe een CJG buffers van ouderschap kan versterken

Hoe een CJG buffers van ouderschap kan versterken

Margreth Hoek

De eigen kracht van gezinnen en jeugdigen versterken, is in het jeugdbeleid een geaccepteerd doel. Daar moet het versterken van de kracht van ouders onderdeel van zijn. In dit artikel staat ouderschap centraal...
Meer info
3,90
Essay - Ouderschap en opvoeden - aanvullingen vanuit zorgethisch perspectief

Essay - Ouderschap en opvoeden - aanvullingen vanuit zorgethisch perspectief

Margreth Hoek

De bijdragen van Baert, Huibregtsen en Van der Pas aan de studiedag van 23 november 2007 met als titel 'Ouderbegeleiding —> Hogeschoolwerk!’ tonen aan dat er na tien jaar tijdschrift een succesvolle manier...
Meer info
3,90
Opvoeden leer je niet in je eentje (Van opvoedingsondersteuning naar ouderschapsondersteuning)

Opvoeden leer je niet in je eentje (Van opvoedingsondersteuning naar ouderschapsondersteuning)

Margreth Hoek

Opvoeden wordt in beleidsdebatten over opvoedingsondersteuning vooral bekeken vanuit het perspectief van het kind. De auteur betoogt dat het perspectief van de ouder een beter uitgangspunt is. Opvoeden wordt...
Meer info
3,90
Woord en weerwoord - Oei ouderschapsgroei!!

Woord en weerwoord - Oei ouderschapsgroei!!

Alice van der Pas

Kanttekeningen bij een dubieuze vakterm Het woord ‘ouderschapsgroei’ duikt de laatste jaren opeens opvallend vaak op in onze vakliteratuur. Een hogeschoolstudent interviewt me erover; iemand wil er een...
Meer info
3,90
Het andere fundament van het nieuw samengesteld gezin en stiefouderschap

Het andere fundament van het nieuw samengesteld gezin en stiefouderschap

Ietje Heybroek-Hessels Pieter Remmerswaal

Van stiefouderschap, of beter nieuw samengesteld ouderschap, is sprake bij de vorming van een nieuw samengesteld gezin. Alle vormen ouderschap in en rond zo'n gezin, niet alleen stiefouderschap maar ook het al...
Meer info
3,90
Thema: Grootouderschap - wat weten we ervan? - Inleiding op het thema

Thema: Grootouderschap - wat weten we ervan? - Inleiding op het thema

Hanneke Miley Pieter Remmerswaal

Toen wij, ouderbegeleiders/redactieleden, van onze dochters vernamen dat ons beider grootouderschap zich aandiende gebeurde er veel. Maar vooral de herinnering aan onze eigen ervaringen met aanstaand ouderschap...
Meer info
3,90
Interviews met een Turkse en een Marokkaanse moeder over grootouderschap in hun families

Interviews met een Turkse en een Marokkaanse moeder over grootouderschap in hun families

Pieter Remmerswaal

In een thema over grootouderschap mocht het verhaal van ouders met een migratiegeschiedenis in de familie en die andere culturele afkomst en de betekenis daarbij van hun religie niet ontbreken, zo vond de...
Meer info
3,90