Auteurs

849 producten gevonden.
Solidariteit met langdurig zieke ouders

Solidariteit met langdurig zieke ouders

Margreth Hoek

Langdurige ziekte maakt kwetsbaar en dit vraagt solidariteit. Solidariteit betekent in Nederland dat zieke mensen onder meer recht hebben op inkomen en zorg. Maar hoe solidair zijn we met het ouderschap van...
Meer info
3,90
Hier ben ik trots op Met ouders in gesprek over 'goede ouder'-ervaringen

Hier ben ik trots op Met ouders in gesprek over 'goede ouder'-ervaringen

Margreth Hoek

'Goede ouder'-ervaringen laten ouders weten dat ze het als ouders toch niet zo slecht doen, aldus van der Pas (2008, p. 233). Deze beschrijving is ruim en ook vaag. Wat zijn 'goede ouder'-ervaringen? In het...
Meer info
3,90
9 Ouderondersteuning gericht op de omstandigheden van de ouder

9 Ouderondersteuning gericht op de omstandigheden van de ouder

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

In dit hoofdstuk over ouderschapsondersteuning bespreken we de vraag waar je je als hulpverlener op richt bij het ondersteunen van ouders. Vragen ouders opvoedsteun of ouderschapsondersteuning? Vaak worden deze...
Meer info
3,90
Thema - Hoe comfortabel is de metapositie? Inleiding op het thema

Thema - Hoe comfortabel is de metapositie? Inleiding op het thema

Margreth Hoek Hanneke Miley

Een beetje afstand nemen van een complexe situatie, betekent vaak dat je meer overzicht krijgt en andere dingen gaan opvallen. Je kijkt vanuit een ander perspectief naar de situatie, krijgt meer inzicht en komt...
Meer info
3,90
Thema: Het informele netwerk: een omstandigheid of een buffer? - Inleiding op het thema

Thema: Het informele netwerk: een omstandigheid of een buffer? - Inleiding op het thema

Margreth Hoek Hanneke Miley Pieter Remmerswaal

Bij het grootbrengen van kinderen is de blik vaak alleen gericht op opvoedvaardighe-den van ouders. Het bufferschema van Alice van der Pas dwingt om breder te kijken. Zij wijst onder meer op het belang van de...
Meer info
3,90
Thema: Taakverdeling – meer dan op een lijn zitten! - Inleiding op het thema

Thema: Taakverdeling – meer dan op een lijn zitten! - Inleiding op het thema

Margreth Hoek Hanneke Miley Pieter Remmerswaal

Het vorige thema van dit tijdschrift behandelde de buff erwerking van het informele netwerk. Het netwerk, formeel en informeel, speelt een belangrijke rol bij taakverdeling rond ouderschap. Ditmaal focussen we...
Meer info
3,90
Taakverdeling in de opvoed- en ouderpraktijk – casus Sanne

Taakverdeling in de opvoed- en ouderpraktijk – casus Sanne

Hanneke Miley Pieter Remmerswaal

De auteurs beschrijven een casus die model staat voor meerdere zaken waaraan zij beide in hun semiresidentiële praktijk als ouderbegeleider bijdragen leverden. In deze casus gaat het om de beperkt cognitief...
Meer info
3,90
Thema: Landelijk Congres Ouderschapskennis: Ouders Eerst! - Inleiding op het thema

Thema: Landelijk Congres Ouderschapskennis: Ouders Eerst! - Inleiding op het thema

Margreth Hoek Katie Lee Weille

Wanneer je aan ouders vraagt hoe zij de steun of hulp van instanties in de jeugdzorg ervaren, dan hoor je nog vaak dat er over hun hoofd wordt beslist of dat zij wel heel hard hun best moeten doen om werkelijk...
Meer info
3,90
Houvast voor ouders die steun zoeken

Houvast voor ouders die steun zoeken

Margreth Hoek

Steeds vaker lees je in beleidsteksten over ouders die de regie houden over hun zorgvraag. Maar wat is volgens ouders daarvoor nodig? In co-creatie met ouders en vrijwilligers van Stichting De Noodkreet is het...
Meer info
3,90
Woord en weerwoord - Oei ouderschapsgroei!!

Woord en weerwoord - Oei ouderschapsgroei!!

Alice van der Pas

Een ingezonden brief In de rubriek ‘Woord een weerwoord’ waarmee in het vorige nummer werd gestart, treft u een ingezonden brief aan van Alice van der Pas. De redactie nodigt alle lezers van harte uit...
Meer info
3,90