Auteurs

7 producten gevonden.
Pedagogiek | Een PISA voor vijfjarigen?

Pedagogiek | Een PISA voor vijfjarigen?

Helma Brouwers

In een aantal landen is de OECD gestart met een onderzoek naar de prestaties van 5-jarigen. Drie landen hebben meegedaan aan de pilot en de OECD wil uitbreiden. Helma Brouwers volgt de ontwikkelingen. Zij...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 117 - 2020
Passend onderwijs in de kleutergroep

Passend onderwijs in de kleutergroep

Helma Brouwers

In het gewone leven zijn verschillen tussen mensen verrijkend, maar in het onderwijs blijkt dit gegeven keer op keer problematisch. Zie het gedoe rond ‘passend onderwijs’; we worstelen met...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 111 - 2019
Bezwaren tegen programmagericht aanpak in kleutergroepen

Bezwaren tegen programmagericht aanpak in kleutergroepen

Helma Brouwers

Is het wenselijk om ook in kleutergroepen de inhoud van het onderwijs door methodes of programma’s te laten voorschrijven? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat een programmagerichte aanpak niet goed is voor...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 63 - 2011
Opinie - Peuters en kleuters toetsen? Liever niet!

Opinie - Peuters en kleuters toetsen? Liever niet!

Helma Brouwers

Op 5 november 2013 werd de motie Rog aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt daarmee de regering om de onderwijsinspectie op te dragen de genormeerde kleutertoets te laten vervallen en als uitgangspunt te hanteren...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 76 - 2013
Reportage - Het geheim van het Finse onderwijs

Reportage - Het geheim van het Finse onderwijs

Helma Brouwers

De Finse Pisa-scores zijn elk jaar weer jaloersmakend hoog. Wat is toch het geheim van het Finse onderwijs? Zijn het de universitair geschoolde leerkrachten of moeten we de verklaring ook zoeken in de...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 81 - 2014
Pedagogiek - Wat werkt in vroegen voorschoolse educatie?

Pedagogiek - Wat werkt in vroegen voorschoolse educatie?

Helma Brouwers

Uit een aantal buitenlandse onderzoeken blijkt dat kinderen in achterstandsituaties blijvend profiteren van vroege interventie, terwijl onderzoek in Nederland steevast aantoont dat VVE geen enkel effect...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 90 - 2016
Pedagogiek - Kleuters kunnen niet blijven zitten

Pedagogiek - Kleuters kunnen niet blijven zitten

Helma Brouwers

Voordat de Wet op het Basisonderwijs in 1985 in werking trad, zaten kleuters gemiddeld bijna tweeënhalf jaar in de kleutergroep. Nu spreekt men, onder andere in het rapport Doorstroom van kleuters...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 98 - 2017