Auteurs

6 producten gevonden.
Middenschool in de krant. Beeldvorming van de maatschappelijke betekenis van de middenschool in landelijke dagbladen, 1969-1979

Middenschool in de krant. Beeldvorming van de maatschappelijke betekenis van de middenschool in landelijke dagbladen, 1969-1979

Hilda Amsing Linda Greveling

Het onderwijs moet alle jongeren de kans geven het uiterste uit zichzelf te halen. Dat is niet makkelijk. De wereld van nu verandert snel en om sterk en weerbaar te zijn moeten jonge mensen in de eerste plaats...
Geen kasplantjes, maar stevige boerenkool van den kouden grond

Geen kasplantjes, maar stevige boerenkool van den kouden grond

Hilda Amsing

Thorbecke regelde in 1863 het middelbaar onderwijs. Dit onderwijs was bedoeld voor de middenstand. Het bereidde voor op ‘die velerlei wegen, waarop de arbeid van den middenstand zich beweegt’. (1)...
Op de bres voor pedagogische expertise

Op de bres voor pedagogische expertise

Fedor de Beer Hilda Amsing

In een propagandafilm van een Groningse school voor zeer moeilijk lerende kinderen, de Dr. Bekenkampschool, is te zien hoe aan het einde van de jaren veertig van de vorige eeuw het toelatingsonderzoek...
Meer info
3,90
Inleiding

Inleiding

Hilda Amsing Jeroen dekker

Pedagogische kwaliteit is een hot issue. Bijna dagelijks verschijnen er berichten in de media over de kwaliteit van het onderwijs, de tekortschietende opvoeding in vele gezinnen en het last veroorzakende gedrag...
Meer info
3,90
De middenschool: over een ideaal van een icoon

De middenschool: over een ideaal van een icoon

Hilda Amsing

Idealen geven richting en betekenis aan iemands leven, zo stelt Doret de Ruyter. Dit gaat zeker op voor prof. Leon van Gelder (1913-1981), een van de grondleggers van de onderwijskunde en wel een voorman van de...
Didactiek zonder persoon

Didactiek zonder persoon

Hilda Amsing

In de naoorlogse periode, vlak na de totstandkoming van de kweekschoolwet, schreef Leon van Gelder (1913-1981) een publicatie met de titel “Vernieuwing van het basisonderwijs”. Ze kwam tot stand...