Auteurs

Stoornissen

187 producten gevonden.
De kracht om door te zetten Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?

De kracht om door te zetten Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?

De resultaten van de vele gesprekken en het bestuderen van diverse bronnen, leiden tot een visie op de kracht om de impasse te doorbreken en vervolgens tot tien adviezen. Gezamenlijk versterken deze de...
Meer info
Gratis
Zelfbeschadigend gedrag: complex, maar herstel is mogelijk

Zelfbeschadigend gedrag: complex, maar herstel is mogelijk

Nienke Kool Berno van Meijel

Niemand snijdt zichzelf zomaar met een glasscherf in zijn been. Of brandt met een sigaret rondjes in haar arm. Toch zijn er wereldwijd mensen, jong en oud, die hun lichaam op de een of andere manier...
Meer info
Gratis
Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

1.1 Aanleiding Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van het beleid met betrekking tot Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) onderdeel geworden van het beleid...
Meer info
Gratis
Jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking

Jolanda Douma

Kenmerken en de gevolgen voor diagnostisch onderzoek en (gedrags)interventies Een licht verstandelijke beperking (LVB) is een risicofactor (en dus niet een directe oorzaak) voor het ontstaan en voortbestaan...
Meer info
Gratis
JGZ-richtlijn Angst (2016)

JGZ-richtlijn Angst (2016)

Angst hoort bij een normale ontwikkeling, het is een basis-emotie en hoeft als zodanig geen psychisch probleem te zijn. Daarentegen is een angststoornis een van de meest voorkomende psychische problemen...
Meer info
Gratis
ADHD - Een update (2015)

ADHD - Een update (2015)

De aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) is een stoornis die veel aandacht heeft in de samenleving, mede omdat het een stoornis is die veel voorkomt onder kinderen en jongeren. Bij...
Meer info
Gratis
Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0

Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) is een leidraad voor het diagnosticeren, indiceren en behandelen van Cliënten met dyslexie met als doel het beschrijven van de optimale zorg...
Meer info
Gratis
Praktijkverhalen over jeugdhulpverlening

Praktijkverhalen over jeugdhulpverlening

Hellen Kooijman Maria van Rooijen Caroline Karssen

Caroline Karssen, gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden, hield twee jaar een dagboek bij over de dagelijkse praktijk. De discussies met collega’s, de dilemma’s, de succesvolle en de minder...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 6 - 2013
Kritische kijk op de DSM

Kritische kijk op de DSM

Olaf Stomp

'Het systeem van DSM is failliet' Jim van Os is hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie aan de Universiteit van Maastricht. Door vakgenoten is hij al vier keer gekozen tot Nederlands ‘toppsychiater’. Hij...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 5 - 2013
Werken met kinderen met een extra zorgbehoefte in Nieuw-Zeeland

Werken met kinderen met een extra zorgbehoefte in Nieuw-Zeeland

Danielle Tearr

In Nederland krijgen kinderen en jongeren met een stoornis extra zorg. In Nieuw Zeeland is er een heel andere filosofie, legt Danielle Tearr in haar artikel uit. ‘Op het moment dat je minder verwacht van een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 5 - 2013