Auteurs

5 producten gevonden.
Empathie, gehechtheid en morele opvoeding

Empathie, gehechtheid en morele opvoeding

Gert Jan Vreeke

Kinderen die veilig gehecht zijn aan hun ouders, zullen de medemens met vertrouwen tegemoet treden, zich makkelijker kunnen inleven in zijn/haar gevoelswereld en met medeleven reageren op de noden en pijn.
Empathie en vroegkinderlijke ontwikkeling

Empathie en vroegkinderlijke ontwikkeling

Gert Jan Vreeke

De menselijke werkelijkheid is vooral een sociale werkelijkheid. Om adequaat te participeren in die sociale werkelijkheid is het noodzakelijk om je te kunnen inleven in de gedachteen gevoelswereld van degene...
Moeilijke kinderen, gemankeerde praktijken. Een gecombineerd perspectief op psychopathologieën

Moeilijke kinderen, gemankeerde praktijken. Een gecombineerd perspectief op psychopathologieën

Gert Jan Vreeke

Wanneer lijdt iemand aan een psychopathologie1? Op deze vraag worden in de literatuur twee typen van antwoorden gegeven (vgl. Mooij, 2004). Voorstanders van een biologisch/ feitelijk perspectief wijzen op...
Persoon en opvoeding

Persoon en opvoeding

Gert Jan Vreeke

De vraag die centraal staat op deze pedagogendag is of opvoeding nog wel een persoonlijke aangelegenheid is. In de overwegingen die tot deze vraag hebben geleid wordt enerzijds geconstateerd dat pedagogen geen...
Pedagogische risico’s als aanknopingspunt voor beleid?

Pedagogische risico’s als aanknopingspunt voor beleid?

Gert Jan Vreeke

Ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch onderzoek geeft een globaal beeld van situaties die een gevaar opleveren voor de ontwikkeling van het kind. Dit beeld kent weinig verrassingen. In instabiele gezinnen,...
Meer info
3,90