Auteurs

27 producten gevonden.
Essay - ZORG VOOR VEILIGHEID VAN KINDEREN EN DE MENSELIJKE FACTOR

Essay - ZORG VOOR VEILIGHEID VAN KINDEREN EN DE MENSELIJKE FACTOR

Herman Baartman

In september 2004 werd Savanna door haar moeder om het leven gebracht. Drie jaar oud was ze, en ze stond onder toezicht van de jeugdzorg. Er waren in diezelfde periode ook andere kinderen, zoals ze er ook...
Meer info
3,90
Zorg voor veiligheid van kinderen en de menselijke factor

Zorg voor veiligheid van kinderen en de menselijke factor

Herman Baartman

Veiligheid is hét dominante thema geworden in de jeugdzorg, waardoor deze sterk in het teken is komen te staan van risicomanagement. De nadruk is komen te liggen op regels, procedures en protocollen. Immers,...
Meer info
3,90
Kinderen veilig; commentaar bij een actieplan - Noodklok en daadkracht

Kinderen veilig; commentaar bij een actieplan - Noodklok en daadkracht

Herman Baartman

Op 23 november 2011 stuurde de Kinderombudsman een brandbrief naar de Algemene Commissie voor Jeugdzorg van de Tweede Kamer, waarin hij schreef, dat de overheid op tal van fronten faalt in de aanpak van...
Meer info
3,90
Lezing Studiedag '12,5 jaar AMK en de toekomst van de aanpak van kindermishandeling', 4 oktober 2011

Lezing Studiedag '12,5 jaar AMK en de toekomst van de aanpak van kindermishandeling', 4 oktober 2011

Herman Baartman

Ongeveer twaalf en een half jaar geleden werden de Advies- en meldpunten Kindermishandeling (AMK) in het leven geroepen, de opvolgers van de Bureaus Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling (de BVA's). De...
Meer info
3,90
Thema: Ouder van andermans kind - Inleiding op het thema

Thema: Ouder van andermans kind - Inleiding op het thema

Herman Baartman Ad de Gouw

Het traditionele beeld van ouderschap is dat van het kerngezin, bestaande uit een of meer kinderen en beide biologische ouders. Dit beeld dat, aldus Hrdy (2009) nog geen 100 jaar oud is, is dominant in...
Meer info
3,90
Ouder zijn van andermans kind

Ouder zijn van andermans kind

Herman Baartman

Bij 'ouders' denken we aan gewone ouders - de biologische, de echte - en aan al die stief-en-zo ouders, de niet echte dus, en aan goede en slechte. Daarnaast zijn er al die anderen die meehelpen...
Meer info
3,90
Scylla en Charibdis - Compassie en controle in de Jeugdzorg

Scylla en Charibdis - Compassie en controle in de Jeugdzorg

Herman Baartman

Essays over Kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman In 1962 verscheen het klassieke artikel van Kempe en enkele andere medici over wat zij noemden het battered child syndrome, een combinatie...
Meer info
3,90
Schaduwkanten van ouderschap

Schaduwkanten van ouderschap

Herman Baartman

Horen en zien Op de eerste dag van de herfst van 1906 bracht in Wenen een kind zichzelf om het leven door van twee hoog uit het raam te springen. Ze was 8 jaar oud. Ik zal haar Friedl noemen. Een toentertijd...
Meer info
3,90
Een nabeschouwing

Een nabeschouwing

Herman Baartman

Naast me ligt een kerstkaart met daarop een aandoenlijk tafereeltje van de hand van een laat-middeleeuwse miniaturist. Maria zit met de kleine, blote Jezus op schoot. Naast haar staat Jozef. Met zijn beide...
Meer info
3,90
Ouderschap en de betekenis van solidariteit om je heen

Ouderschap en de betekenis van solidariteit om je heen

Herman Baartman

Het is duidelijk dat er samenhang en overlap is tussen de buffers 'solidaire gemeenschap' en 'goede taakverdeling'. In deze bijdrage komen beide buffers aan bod, maar ligt het accent op die van de...
Meer info
3,90