Auteurs

8 producten gevonden.
Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?

Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?

Marjoke Rietveld-van Wingerden Ina ter Avest

In de laatste decennia van de vorige eeuw is de bevolking in Nederlands aanzienlijk gevarieerd geworden. De immigratie van niet-westerse gezinnen sinds 1970 heeft daaraan in hoge mate bijgedragen (Scheffer,...
Joods onderwijs in het midden van de negentiende eeuw

Joods onderwijs in het midden van de negentiende eeuw

Marjoke Rietveld-van Wingerden

Onderwijs heeft in de joodse traditie altijd een centrale rol gehad. Het betrof van oorsprong vooral godsdienstonderwijs, waarbij het Hebreeuws als heilige taal een belangrijke plaats innam. In de eerste helft...
Bestaat dyslexie? Een historische verkenning

Bestaat dyslexie? Een historische verkenning

Marjoke Rietveld-van Wingerden

Of dyslexie bestaat is niet altijd duidelijk geweest. Is moeite met leren lezen niet gewoon een gevolg van een lage intelligentie? En als men woordblindheid, zoals men dyslexie tot 1960 vaak noemde, erkende,...
Meer info
3,95
Onderdeel van Bestaat dyslexie?
De sprekende dove - Dovenonderwijs in Rotterdam in de negentiende eeuw

De sprekende dove - Dovenonderwijs in Rotterdam in de negentiende eeuw

Marjoke Rietveld-van Wingerden

Als het ergens op pedagogische kwaliteit aankomt, dan is het wel in het onderwijs aan kinderen met een beperking. Het is dan ook tekenend dat vernieuwingen in het onderwijs eigenlijk zijn voorbereid op speciale...
Meer info
3,90
‘Oh my God’ - Levensbeschouwelijke diversiteit en pedagogische strategie

‘Oh my God’ - Levensbeschouwelijke diversiteit en pedagogische strategie

Marjoke Rietveld-van Wingerden Ina ter Avest

Aan levensbeschouwelijke diversiteit in onderwijs en opvoeding onderscheidt men diverse facetten, die op evenzoveel verschillende manieren gewaardeerd worden. Zoveel problematische aspecten men onderkent,...
Waterink en zijn Paedologisch Instituut

Waterink en zijn Paedologisch Instituut

Marjoke Rietveld-van Wingerden

In 1931 startte de eerste VU-hoogleraar pedagogiek, Jan Waterink (1890-1966) zijn ‘Paedologisch Instituut’ in Amsterdam, een kliniek voor de diagnostiek en observatie van ‘moeilijke’ en...
Joods buitengewoon onderwijs, 1919-1943

Joods buitengewoon onderwijs, 1919-1943

Marjoke Rietveld-van Wingerden Marycke Roelink

Op het gebied van het onderwijs heeft de eerste helft van de twintigste eeuw een interessante ontwikkeling laten zien. Ten eerste door de uitbouw en differentiatie van het buitengewoon onderwijs, nu speciaal...
Het Nederlandse onderwijs en de emancipatie van het joodse meisje in de negentiende eeuw

Het Nederlandse onderwijs en de emancipatie van het joodse meisje in de negentiende eeuw

Marjoke Rietveld-van Wingerden Johan Sturm

Het onderwijs werd in het begin van de negentiende eeuw een zaak van de overheid. Een belangrijke doelstelling was om door middel van volksonderwijs bij te dragen aan de emancipatie van achtergestelde groepen,...
Meer info
3,90