Auteurs

3535 producten gevonden.
IKC-vorming in Slotervaart

IKC-vorming in Slotervaart

Marga Hooyman

Amsterdam Sloterdijk is het decor van de ontwikkeling van een uniek integraal kindcentrum. Onderwijs, kinderopvang, de gemeente Amsterdam en een architect hebben vanaf dag 1 samen aan tafel gezeten. Om samen te...
Meer info
Gratis
Onderdeel van BBMP 01 2024
Fusieproces Tilburg

Fusieproces Tilburg

Angelique Sterken

Een grote kinderopvangorganisatie uit Tilburg is vorig jaar gefuseerd met vier schoolbesturen. Een van deze besturen is Xpect Primair, dat inmiddels de naam Xpect013 draagt. De nieuwe organisatie biedt een...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 01 2024
Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg

Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg

Aletta Jacobs School of Public Health Rijksuniversiteit Groningen en de Johannes Wier Stichting

Hoe ziet de wereld eruit als we het belang van het kind voorop zetten? In elke beslissing die kinderen raakt? Waarbij we ons inspannen om de mening van kinderen zelf te horen? Zonder onderscheid te maken naar...
Meer info
Gratis
Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Dr. Joost Huijer Adriana van Dooijeweert Myriam Lückers

Advies van de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Doel en aanleiding van het onderzoek Hoe kan de rechtsbescherming van kinderen en...
Meer info
Gratis
Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

dr. Marc Noom

Datagericht werken in de forensische jeugdzorg Hoe is de praktijk beter te ondersteunen? Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op donderdag 18 januari 2024 door Marc Noom Bijzonder lector...
Meer info
Gratis
Handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met autisme

Handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met autisme

In februari 2023 is de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren: een netwerkbrede werkwijze opgeleverd. Die richt zich op jongeren in het algemeen. Voor jongeren met autisme geldt echter soms net even iets...
Meer info
Gratis
De leefwerelden van arm en rijk

De leefwerelden van arm en rijk

Lotte Vermeij Lex Thijssen

In het SCP-onderzoek ‘De leefwerelden van arm en rijk’  is gekeken hoe de leefwerelden van de 20 procent meest welvarende en de 20 procent minst welvarende Nederlanders in de leeftijd van 30...
Meer info
Gratis
Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Advies van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Dit advies is opgesteld in opdracht van de Minister voor Rechtsbescherming, de...
Meer info
Gratis
De leerloopbaan van nieuwkomers in het primair- en voortgezet onderwijs

De leerloopbaan van nieuwkomers in het primair- en voortgezet onderwijs

R. Petit E. van Schooten A. Hermans D. Elshof F. Scheltinga

Met dit onderzoek is zowel in het primair als het voortgezet onderwijs de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid, rekenvaardigheid en sociaal-emotioneel welbevinden van drie groepen leerlingen...
Meer info
Gratis
Het hele jaar goed voor elkaar!: 5 tips om pesten te voorkomen

Het hele jaar goed voor elkaar!: 5 tips om pesten te voorkomen

We willen het allemaal op school: een positieve sfeer in de groep. Een groep waarin pesten niet wordt geaccepteerd. Maar wat kun jij als onderwijsprofessional doen? Samen met Stichting School & Veiligheid,...
Meer info
Gratis