Auteurs

3220 producten gevonden.
Bevorderen van veerkrachtige democratische gezindheid

Bevorderen van veerkrachtige democratische gezindheid

Hessel Nieuwelink

Klimaatverandering, migratie, de oorlogen in Oekraïne en Jemen, racisme, hoge inflatie, woningnood, lerarentekort, coronalockdowns, politieke onvrede en een pluriformiteit in opvattingen hierover. Ik geef...
Meer info
Gratis
De beloften van onderwijs

De beloften van onderwijs

Edith Hooge

Onderwijs is vol beloften. Het belooft kinderen en jongeren toe te rusten met kennis, begrip, inzicht en vaardigheden. Het belooft een mini-samenleving te zijn waar leerlingen kunnen oefenen in democratisch...
Meer info
Gratis
Een sterke basis door krachtige samenwerking

Een sterke basis door krachtige samenwerking

Een sterke pedagogische basis is voorwaardelijk voor een goede start en een goede toekomst van iedere jeugdige. Hoe sterker die basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven...
Meer info
Gratis
Jaarplan jeugdautoriteit 2023

Jaarplan jeugdautoriteit 2023

2023 wordt een belangrijk jaar voor de Jeugdautoriteit. Naast de inzet op onze reguliere activiteiten, vroegsignalering en casuïstiek, zal 2023 ook in het teken staan van de aankomende reorganisatie. Met...
Meer info
Gratis
Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

In 2021 werden de eerste donorkinderen die vallen onder de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) zestien jaar. Vanaf deze leeftijd kunnen zij een verzoek indienen om informatie over de...
Meer info
Gratis
Recht doen aan kinderen en ouders

Recht doen aan kinderen en ouders

Ouders voelen zich onvoldoende gehoord in familie- en jeugdrechtszaken, mede door de grote problemen in de jeugdzorg. Om kinderen en ouders in die ingewikkelde omstandigheden voldoende rechtsbescherming te...
Meer info
Gratis
Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag 2022

Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag 2022

Ruim 1,8 miljoen personen van 16 jaar en ouder gaven in 2022 aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen 12 maanden. Dat aantal is fors toegenomen vergeleken met...
Meer info
Gratis
Zijn kleuters zich bewust van taalregels?

Zijn kleuters zich bewust van taalregels?

Sybren Spit

Veel onderzoekers denken dat leren vaak impliciet gebeurt: kinderen zijn zich er niet bewust van dat ze aan het leren zijn, en weten ook niet wat ze uiteindelijk geleerd hebben. Omdat dit allemaal zo onbewust...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 1 2023
Natuur als pedagogisch instrument

Natuur als pedagogisch instrument

Elise Peters

Wanneer kinderen in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang wonen, staat hun leven op z’n kop. Na een vaak plotselinge verhuizing moeten ze hun draai vinden in een nieuwe omgeving. De fysieke...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 130
Big Brother is watching your children

Big Brother is watching your children

Prof.dr. Ido Weijers

Met de ellende van de toeslagenaffaire nog vers in het geheugen laat de IDFA-documentaire Moeders – over de Amsterdamse Top400-aanpak – bij velen de alarmbellen rinkelen. Ook hierbij leidde het...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 130